werkwijze

Eerste gesprek ter plaatse

Via een verkennend en vrijblijvend gesprek leren we elkaars visie kennen. Diverse programmapunten worden overlopen, zodat uw toekomstige tuin of ruimte maximaal voldoet aan de gestelde eisen.

Opmeting van de bestaande toestand

Het opmeten van de bestaande toestand omvat:

  • Oriëntering en bepaling van het bestaande niveau van het terrein (hoogtemeting).
  • Het in kaart brengen van het gebouw en de bijgebouwen als er geen plannen van de woning bestaan.
  • Bepalen van bestaande verhardingen, putdeksels, afsluitingen,…
  • Bepalen van bestaande beplanting, bomen, hagen, gazon,…
  • De opmetingen gebeuren via een zogenaamd ‘totaal station’. Aan de hand van één enkele meting bekomen we zowel een afstand- als een hoogtemeting.
  • Is het terrein behoorlijk groot (+ 2.500m²), dan kan beter de hulp van een landmeter worden ingeroepen.
  • Een correcte opmeting is essentieel voor het beste eindresultaat.

Voorontwerp en 3D voorstelling

In deze fase wordt op de tekentafel een grove schets van het ontwerp gemaakt. Dit geheel wordt samengevoegd met de nodige achtergrondinformatie, waardoor een voorontwerp ontstaat dat leidt naar een duidelijk concept. Ruimte massaverhoudingen vormen hierbij een esthetisch maar functioneel geheel. Aan de hand van foto’s van bestaande uitvoeringen wordt in deze fase al een idee gegeven van wat uiteindelijk kan ontstaan. Een 3D-simulatie zorgt voor een betere kijk op het na te streven idee.

Ontwerpplan

Dit is de fase waarin een duidelijk plan wordt opgemaakt. Tijdens dit onderdeel worden ruimte en massa ingevuld. Hoogtepunten, trappen, taluds, enzovoort, worden duidelijk aangegeven op het ontwerp en het is ook gedurende deze fase dat een eerste raming van de kostprijs van de tuin kan worden opgemaakt. Een gedetailleerde raming is op dit ogenblik evenwel nog niet mogelijk, omdat de materialenkeuze een te grote invloed heeft op het totaalbedrag. Deze raming vormt de basis van de opmaak van een gedetailleerd uitvoeringsdossier.

Beplantingsplan + beplantingslijst (afspraak bij Tuincenter Mol – Werbrouck, met rondleiding)

Op dit plan wordt een duidelijke plaatsbepaling van de verschillende planten aangegeven. Het beplantingsplan vormt een essentieel deel van het ontwerp omdat planten het ruimtelijk geheel dragen. De volgende zaken worden vermeld: wetenschappelijke naam, plantmaat, plantafstand en hoeveelheden. Deze worden steeds aangevuld door een beplantingslijst, waarop een totaal van alle planten wordt vermeld.

Uitvoeringsplan en uitvoeringsdetails

Dit plan geeft u een duidelijk beeld van de uitvoering van uw tuin. Uiteindelijk het allerbelangrijkste bij een goed tuinontwerp is niet enkel een esthetische, maar vooral tegelijkertijd juiste technische en functionele uitvoering van de erin voorziene zaken. Op dit plan wordt alles in detail uitgetekend, zodat er bij de uitvoering niets kan mislopen. Verder worden op dit plan de gebruikte materialen aangegeven, in combinatie met de juiste fundering, afwatering, constructies, verlichting, drainage, enzovoort…

Gedetailleerde kostenraming

Er wordt een kostenraming opgemaakt die beantwoordt aan de uitvoering van de tuin. Hulp van derden of andere zaken worden hierbij niet in rekening genomen.

Opvolging van de werken, werfcontrole

Opvolging van de werken, met inbegrip van de controle en de coördinatie. Hierbij spreken opdrachtgever en ontwerper (landschaps- en tuinarchitect) vaste dagen af, zodat de juiste uitvoering van de werken wordt gegarandeerd.

Interesse? Maak een afspraak