filosofie

Mijn visie

Buro 360 staat voor...

Als ontwerper mag men zich volgens mij niet gevoelig tonen voor trends, hypes en design. Eendagsvliegen komen en gaan. Op die manier kan een ontwerp geen drager worden voor de toekomst, maar vormt het slechts een klein fragmentje op de tijdslijn. Het zijn ook die tuinen die na verloop van tijd niet mooier worden, maar aftakelen.

Buro 360 refereert aan 360°, wat staat voor rekening houden met de omgeving, de context waarin we ons bevinden. Zowel de ondergrond als het klimaat spelen een rol. Een landschaps- en tuinarchitect moet zich in de eerste plaats aanpassen aan het ‘landschap’ waarin hij zich bevindt en gaat op zoek naar een ruimtelijk correcte integratie. Via het nodige onderzoek binnen het maken van de ontwerpen kunnen we streven naar schoonheid.

Belangrijk is alles te bekijken vanuit een ruimtelijke schaal. Een privétuin in een woonwijk biedt een volledig ander perspectief op haar omgeving dan een landschappelijke tuin in de polders.

De projectdefinitie is dat het altijd een ‘voor, tijdens en na’ is, blijft.

Een integrale benadering is steeds belangrijk

Vanuit ieder aspect bekeken, moet er een bepaalde kennis zijn. Tegelijkertijd moeten daarnaast alle factoren die een ontwerp dragen evenwichtig op elkaar zijn afgesteld. Schoonheid is geen optelsom van mooie dingen. Zoals bij veel zaken is 1+2 niet altijd 3. Van cruciaal belang is dat de verschillende factoren aan elkaar haken en dat ze een samenhangend geheel vormen.

Ruimtelijk aspect

Of het nu gaat om een tuin, een park of een beekvallei, al te dikwijls worden onze groene ruimte en ons landschap teveel bekeken als een restruimte van de niet bebouwde zone. Elementen krijgen hun plaats in een landschappelijke omgeving en ‘wij’ moeten deze ruimte zo goed mogelijk proberen te integreren, waarbij landschapsintegratie één van belangrijkste pijlers is.

Volgens mij moet een buitenruimte basislijnen bezitten die een blijvende structuur bepalen op lange termijn. Binnen deze ‘hardere’, structurele lijnen kan een voor de opdrachtgever typerende invulling plaatsvinden. Dit kunnen, bijvoorbeeld, een zandbak of schommel zijn voor een jong koppel met kinderen of een bloemenborder voor senioren met groene vingers.

De basislijnen worden gerespecteerd, maar de invulling is aangepast aan de opdrachtgever. Hierdoor ontstaat door het bezorgen van een andere invulling aan de ‘kamers’ een visie op lange termijn.

Interesse? Maak een afspraak